INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter

Vi på Ulrika Gyllstad AB, org nr 556947-7291, är ansvariga för de personuppgifter du uppger när du lägger en order hos oss. Dina uppgifter behandlas med försiktighet och kommer aldrig att lämnas vidare till någon tredje part i marknadsföringssyfte. Anledningen till att vi behöver dina uppgifter är först och främst för att kunna behandla din beställning och leverera dina varor, men också för att förbättra vår kundservice och underlätta vår kommunikation med dig.

Informationen som behövs för att kunna expediera din beställning är ditt för- och efternamn, din faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, mailadress och land. Din mailadress och ditt telefonnummer behövs för din orderbekräftelse samt för att kunna kontakta dig angående din leverans eller eventuella retur- eller reklamationsärenden. Uppgifterna är nödvändiga för ett fullgörande av köpeavtalet och vi måste tyvärr neka dig köpet om uppgifterna ej lämnas. Vi behöver lagra dina uppgifter till dess att köpet har genomförts, att du har fått varorna och betalning erhållits. Efter det lagrar vi uppgifterna i 3 år (36 månader) för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Du kan välja att få vårt nyhetsbrev regelbundet, men kan när som helst säga upp det.

Vi kan också komma att behöva hantera dina personuppgifter för att du ska kunna deltaga i våra tävlingar och event. Detta för att kunna kommunicera kring tävlingen, gällande t. ex. frågor och utvärderingar samt för att kunna utse vinnare och kunna förmedla eventuella vinster.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med Personuppgiftsbiträden, d.v.s. företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden inom:

- Transporter (logistikföretag och speditörer). Dessa biträden är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är deras integritetspolicy och säkerhetsbestämmelser som gäller.

- Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). Även dessa är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är deras integritetspolicy och säkerhetsbestämmelser som gäller.

- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Här har vi skriftliga avtal genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

- Bokföring och löneadministration. Dessa biträden är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är deras integritetspolicy och säkerhetsbestämmelser som gäller.

Normalt behandlar vi alltid dina uppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Ibland kan det dock bli nödvändigt att dela dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde, som – antingen själv eller genom underleverantör – verkar eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får då endast ta del av sådan information som är relevant för ändamålet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade, att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Kontakta i så fall [email protected]. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. [email protected]

Sekretess

Ulrika Gyllstad AB tar din integritet på största allvar och försäkrar att den information du delger oss när du använder våra tjänster är skyddad. Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda all data från obehöriga. Vi kan dock inte garantera att vår webbshop aldrig drabbas av virus eller spam.

Kakor

För att kunna shoppa på Gyllstad.com måste du tillåta kakor i din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. En kaka är en liten fil som hjälper oss att hålla reda på din shopping-bag genom orderprocessen när du handlar. Den kan också hjälpa oss att analysera webb-trafik på sidan för att kunna förbättra användningen av densamma. En kaka kan aldrig ge access till din dator eller någon information om dig, annan än den du själv väljer att dela med dig av.

Länkar

På www.gyllstad.com kan det finnas länkar till andra webbsidor som Ulrika Gyllstad AB ej ansvarar för. Vi tillhandahåller dessa länkar för att du som kund skall kunna få mer information, men vi kan ej ansvara för respektive webbsidas innehåll eller integritetspolicy.

Copyright

Innehållet i vår webbshop är copyright-skyddat och ägs av Ulrika Gyllstad AB. Det är tillåtet att ladda ner, skriva ut, kopiera och blogga om materialet i vår webbshop för dina egna privata syften, men inte för kommersiella sammanhang. Materialet får ej ändras och det måste tydligt framgå att det tillhör Ulrika Gyllstad AB. Foton i webbshopen får ej kopieras, alla rättigheter tillhör Ulrika Gyllstad AB.

Allmänt

Ulrika Gyllstad AB kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Ansvarig för personuppgifter och webbplats

Ulrika Gyllstad AB

Sankt Paulsgatan 14

118 46 Stockholm

Sverige

E-mail:team@gyllstad .com

Web: www.gyllstad.com

Tel: + 46 8 21 31 30

Företagsregistrering: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556947-7291

Ansvarig på företaget: Ulrika Gyllstad

Momsregistreringsnummer: SE556947729101